Tin cổ đông
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc. Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Lịch sử phát triển
Câu chuyện Song bàng
Lịch sử phát triển
Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Song Bàng, trước đây là Công ty TNHH Song Bàng, được thành lập bởi Nguyễn Thị Thu Trang. Sau khi tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh, Đại học Hùng Vương, cô bắt đầu kinh doanh. Trải qua đầy những khó khăn. Với sức mạnh, sự dũng cảm và sự kiên trì, Nguyễn Thị Thu Trang đã tạo ra một công ty mạnh mẽ với quy mô và thương hiệu.
Xem thêm
Hoạt động nổi bật
back-to-top-Song bang plastic
X