Chứng nhận chất lượng

Mục tiêu hướng tới trong năm 2020,  Song Bàng sẽ luôn phấn đấu và đạt nhiều thành tựu như:

✓ Chứng nhận ISO 9001: 2015

✓ Thành viên vàng của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA)

✓ Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EU về đóng gói sản phẩm

✓ Giấy chứng nhận túi tự phân hủy từ EPI

✓ Giấy chứng nhận túi tự phân hủy từ VINCOTTE

✓ Giấy chứng nhận túi tự phân hủy từ TUV

✓ Nhà xuất khẩu uy tín 2019

✓ Giấy chứng nhận Thương hiệu mạnh Đất Việt

 

iso 9001:2015

 bio certification

 

ok home compost

Certificate of Strong Trademark Dat Viet 

 
back-to-top-Song bang plastic