Nhiệm vụ hành động

Sứ mệnh

 

  • Đối với khách hàng:

+ Không ngừng sáng tạo, phấn đấu nhằm mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất với giá cả hợp lý. 

+ Luôn là đối tác đáng tin cậy, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ nhau cùng phát triển

 

  • Đối với nhân viên:

Đặt lợi ích nhân viên ngang bằng lợi ích doanh nghiệp

Quan tâm đến sức khỏe, tinh thần và đời sống thịnh vượng của toàn thể cán bộ cnv

 

  • Đối với môi trường:

+ Tạo ra những sản phẩm sạch, thân thiện môi trường

+ Không ngừng nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm tự hủy, không gây ô nhiễm, bảo vệ môi trường

  • Đối với xã hội:

Luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Đồng hành cùng các chương trình học bổng, tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, giúp mang đến tri thức cho thế hệ kế thừa

back-to-top-Song bang plastic